شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ سلام خانومي.روز ميلادت مبارك هميشه سبز باشي.
سارا-149
مرررررررررررررسيييييييي.......
mp3 player شوکر
وروجك چشم سياه
رتبه 0
0 برگزیده
169 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وروجك چشم سياه عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top