كل عناوين نوشته هاي وروجك چشم سياه

وروجك چشم سياه
[ شناسنامه ]
بال پرواز ...... سه شنبه 91/4/27
فصل تولد من... ...... سه شنبه 90/10/6
واسه اونكه نديد و نشنيد و رفت . . . ...... يكشنبه 90/3/29
چه دلگيرم خدا . . . .تنهام نذار . . . .تنهائي سخته . . . .تو مي ...... شنبه 89/10/11
بازم واسه تو ... ...... چهارشنبه 89/10/8
يادگار يه عزيز . . . . . ...... يكشنبه 89/9/28
........ ...... شنبه 89/9/13
سادگي... ...... دوشنبه 89/9/1
...؟! ...... دوشنبه 89/9/1
باور ميكني؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ...... دوشنبه 89/9/1
  ==>   ليست آرشيو شده ها